Persbericht: Antwerpenaar waardeert een stukje groen, maar niet altijd

Uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met vastgoeddata-platform Realo blijkt dat hoe dichter een woning bij natuurlijk groen ligt in Antwerpen, hoe hoger de marktprijs. Opmerkelijk is ook dat de nabijheid van een groot park geen verschil zou maken, terwijl kleinere parken net wel de prijs omhoog drijven.

"Groene open ruimten in steden zijn de longen van het stedelijke weefsel", vertelt masterstudent Ignace Helsen. In het kader van zijn opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen onderzocht hij in samenwerking met vastgoeddata-platform Realo welke waarde Antwerpenaren aan groene ruimte hechten. "Niet alleen hebben ze een esthetische functie, groenvoorzieningen bestrijden ook vervuiling, geluidsoverlast en bieden recreatieve mogelijkheden. Maar tot nu werd groene open ruimte door projectontwikkelaars vaak als een kost bekeken waar geen financieel voordeel uit gehaald kan worden."

In de masterproef werd daarom onderzocht of de voorkeuren van de inwoners van Antwerpen op het gebied van groene ruimten een impact hebben op de prijsbepaling van een woning. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door enerzijds data van Realo, dat de informatie ter beschikking stelde van 12.692 panden die tussen januari 2019 en maart 2022 op de markt kwamen in Antwerpen, en anderzijds het Groenplan van de Stad Antwerpen. Via de zogenaamde hedonische prijsmethode, vaak gebruikt in economische studies, kon vervolgens onderzocht worden hoeveel de afstand tot verschillende soorten groen bijdraagt aan de waarde van een woning, bovenop andere belangrijke factoren zoals de bewoonbare oppervlakte of het aantal slaapkamers.


Afstand tot natuurlijk groen en kleinere parken heeft het meeste invloed op de woningprijzen in Antwerpen.

Van de acht soorten groen die in de studie werden opgenomen, bleek natuurlijk groen (met de hoogste biologische waarde) de grootste invloed op de prijs van een woning te hebben. Per kilometer dat een woning verwijderd is van natuurlijk groen, daalt de waarde van een woning gemiddeld met 4,21%. Ook de afstand tot kleinere parken (max. 5 ha) zou een belangrijke factor zijn, waarbij de prijs daalt rond de 2% per extra kilometer. Opmerkelijk in het onderzoek is dat het effect van grotere gebieden gebruiksgroen (bv. Park Spoor Noord of het Stadspark) verwaarloosbaar is voor de bepaling van de prijs. Antwerpenaren lijken groen op kleinere schaal dus meer te waarderen dan grote parken.

Over het algemeen kan gesteld worden dat per kilometer dat een woning verwijderd is van alle soorten groen, de marktprijs van de woning gemiddeld 8,3% zal dalen. De studie toont met andere woorden aan dat groenruimte wel degelijk een belangrijke factor is die in rekening moet genomen worden voor de waardebepaling van een woning.

Helsen maakt nog enkele kanttekeningen bij de bevindingen: "Door de specifieke kenmerken van een stad, is het onmogelijk om zulke studies op een grotere schaal uit te voeren. Wat geldt voor een stad zoals Antwerpen, met de nabijheid van de Schelde en de haven, geldt waarschijnlijk niet voor een stad in de Ardennen." Bovendien beschikt Antwerpen over een gedetailleerd Groenplan, iets waar andere steden in België voorlopig nog achterop hinken. "Ten slotte toont het onderzoek aan dat de Stad Antwerpen natuurlijk groen zo goed mogelijk moet beschermen tegen versnippering", stelt Helsen. "Ook kan de stad beter inzetten op meerdere kleine groene pockets dan op de ontwikkeling van één grote groene ruimte."

 
Fabrice Luyckx
Data Storyteller
 
Insights