Vastgoedmarkt blijft haperen

De Belgische vastgoedmarkt toont voor het eerst een daling in de prijzen van bestaande woningen. Die daling komt na een kortstondige stijging in het tweede kwartaal, waardoor de prijzen zo goed als onveranderd zijn gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Hoofdpunten


- Zowel huizen als appartementen (bestaand) werden niet duurder in België in 2023

Huizen in België (nieuwbouw uitgesloten) daalden in het laatste kwartaal met 0.23% ten opzichte van het derde kwartaal, ook appartementen gingen licht negatief met -0.04%. De huizenprijzen stegen nog kort in het tweede kwartaal van 2023, maar door de daling nadien zijn de prijzen vrijwel identiek met een jaar geleden. De prijsstijging bij appartementen is ook verwaarloosbaar in vergelijking met een jaar geleden, namelijk 0.12%.

In alle gewesten daalden de huizenprijzen in het laatste kwartaal. De grootste daling kwam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 3.23%, maar allicht is de grotere sprong te wijten aan het beperktere aantal huizen ten opzichte van de andere gewesten. In Vlaanderen en Wallonië werden meer bescheiden dalingen opgetekend van respectievelijk -0.28% en -0.07%. In Wallonië stegen de prijzen wel nog met 1% in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien.

In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalden de prijzen voor bestaande appartementen op een jaar tijd met respectievelijk 1.78% en 1%. In Vlaanderen lagen de prijzen nog 0.67% boven het laatste kwartaal van 2022, maar ook daar daalden de prijzen nog met 0.32% in het laatste kwartaal.

Dalende rente, stijgende prijzen

Echte dalingen van de vastgoedprijzen zijn vrij ongezien in België. Toch moeten we de grootte-orde van deze cijfers relativeren: de dalingen zijn miniem, zeker in vergelijking met sommige buurlanden. Bovendien zijn de rentevoeten de laatste maanden na lang stijgen weer wat teruggevallen, wat huishoudens iets meer ademruimte zou moeten geven om een lening aan te gaan. Die toegenomen leencapaciteit zou op zijn beurt dan weer kunnen leiden tot lichte prijsstijgingen.

Lees hier de andere artikels van het jaarverslag

  • Energiezuinigheid bepaalt de markt
  • Meerwaarde van locatie uitgelicht
  • Ontdek hier de prijzen per gemeente in België
  • Hoe werd het jaarverslag samengesteld?