Persbericht: Aanhoudende prijsstijgingen voor nieuwbouw bevestigen dat Belgische woningmarkt aan twee snelheden beweegt

In het derde kwartaal van 2023 bleven de prijzen van nieuwbouwvastgoed in België verder stijgen, in weerwil van aanhoudende signalen over een afkoeling op de algemene vastgoedmarkt. De uiteenlopende trends tussen de gewesten zetten zich ook verder. Zeker in het segment van de nieuwbouwhuizen drijven Vlaanderen en Wallonië uit elkaar. Dit blijkt uit de Nieuwbouwbarometer, een initiatief van buurtontwikkelaar Matexi en vastgoeddataplatform Realo dat de prijsevoluties van de Belgische nieuwbouwvastgoedmarkt in kaart brengt.

De resultaten voor het derde kwartaal van 2023 tonen aan dat de Belgische nieuwbouwmarkt nog steeds een stijgende prijsevolutie kent. De prijzen van een gemiddeld nieuwbouwhuis en -appartement stegen respectievelijk met 0,25% en 1,32% ten opzichte van het vorige kwartaal. Zeker wat betreft de appartementen is dat een voortzetting van de stijgende trend die zich al langer aftekent.

De beperkte nationale prijsstijging voor huizen maskeert de uiteenlopende prijsevoluties tussen Vlaanderen en Wallonië. Fabrice Luyckx, dataspecialist van Realo: “De tragere groei bij huizenprijzen kan verklaard worden door het feit dat die prijzen de afgelopen jaren veel sterker gestegen zijn dan de rest van de woningmarkt. Bovendien zijn de zomermaanden altijd rustiger in de vastgoedsector.

Dat alles geeft de volgende prijzen en prijsevoluties voor de verschillende segmenten en de verschillende regio’s van het land:

Deze cijfers van de Nieuwbouwbarometer zetten nog eens in de verf in welke mate het nieuwbouwsegment aan een andere snelheid evolueert dan de rest van de Belgische vastgoedmarkt”, zegt Kristoff De Winne, Acquisition & Development Director bij Matexi. “In een markt die fel onder druk staat door gestegen rentevoeten, bouwkosten en inflatie, dreigen energie-efficiënte nieuwbouwwoningen voor veel mensen onbereikbaar te worden. Het is dan ook zeer belangrijk dat we erover waken dat het aanbod groot genoeg blijft. In die optiek betreuren wij dan ook dat de federale regering het 6 procent btw-tarief voor sloop en hernieuwbouw heeft hervormd op een manier die maakt dat de maatregel zijn doel volledig mist. Door de btw op 6 procent te beperken tot enkel die particulieren die zelf slopen en heropbouwen, zullen grote hernieuwbouwprojecten in woonkernen onbetaalbaar worden voor veel mensen.”

Over Realo

Realo is een Gentse scale-up die transparantie wil brengen in de Europese vastgoedmarkt. Aan de hand van een krachtig en zelf ontwikkeld vastgoeddataplatform ondersteunt het bedrijf vastgoed professionals en consumenten door datagedreven inzichten en leads te bieden. Realo maakt gebruik van lokale en openbare vastgoeddata die het bij elkaar brengt in een intuïtief platform. Het bedrijf beschikt over de meest complete en actuele data met betrekking tot vastgoed in België (vanaf 2014). 'Data-as-a-service' oplossingen die toegang bieden tot basisinformatie, analyses en historische (prijs)informatie over Belgisch vastgoed, maken efficiënte en correcte waardebepalingen mogelijk. Daarnaast biedt het vastgoeddataplatform ook 'leads-as-a-service' oplossingen aan die gericht zijn op het genereren van koper- en verkoper leads voor makelaars.

Voor meer info: www.realo.be

Over Matexi

Sinds 1945 biedt Matexi aan iedereen de kans om een betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woning aan te schaffen. Onder het motto “Welkom in de buurt” wil Matexi met elk project bijdragen tot buurten die inspireren om samen meer van het leven te maken. Matexi heeft kantoren in elke Belgische provincie, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Groothertogdom Luxemburg en in Warschau en Krakau (Polen). Met bijna 400 medewerkers ontwikkelt Matexi momenteel 478 buurten in 406 steden en gemeenten. Sinds zijn oprichting realiseerde Matexi meer dan 45.800 woningen, of grosso modo het aantal woningen van steden als Kortrijk of Mechelen.

Als marktleider wil Matexi afdoende antwoorden bieden op evoluties en uitdagingen in de woningmarkt. Met projecten als 't Groen Kwartier (Antwerpen, reconversie van militair hospitaal), Antwerp Tower (reconversie van kantoortoren met 26 bouwlagen), Leopold Views (Evere, reconversie van kantoortoren), De Kazerne (Gent, reconversie militair complex tot stadsbuurt), Bétons Lemaire (Ottignies, reconversie van industriële site), Quartier Bleu (Hasselt, aanleg van nieuw stadsdeel aan het water), I-Dyle (Genappe, eerste 'eco-quartier' in Wallonië) en Kolska od Nowa (Warschau, ontwikkeling appartementencomplex) neemt Matexi het voortouw wat betreft grote binnenstedelijke ontwikkelingen en reconversie met aandacht voor sociale inclusie en duurzaam bouwen.

Voor meer informatie kan je terecht op www.matexi.be/pers